Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01.01.01.

MMB Drives sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R nad małymi elektrowniami wiatrowymi z wysokosprawnymi przekształtnikami energii elektrycznej wraz z wdrożeniem w firmie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Celem Projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do produkcji firmy MMB Drives sp. z o.o. małych elektrowni wiatrowych (3, 10, 40 kW) zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi i zasobnikami energii charakteryzujących się wysoką sprawnością przekształtnika (pow. 97%).

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące małych elektrowni wiatrowych o osi poziomej z przekształtnikami energii elektrycznej z wykorzystaniem tranzystorów z węglika krzemu.

Rezultatem Projektu będzie wprowadzenie do produkcji elektrowni wiatrowych o niskim stosunku nakładów inwestycyjnych do rocznej produkcji energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania i przetwarzania energii.
Wartość projektu: 2 495 171,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 661 801,31 PLN

    Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 02.02.01

MMB Drives sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej w wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności MMB Drives sp. z o.o. i wejście na nowe rynki zbytu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), poprzez poszerzenie oferty produktowej o mikroelektrownię wiatrową o mocy do 40 kW. Niezbędnym dla osiągnięcia celu jest budowa hali produkcyjno-magazynowej i wyposażenie jej w suwnicę.

Planowane efekty umożliwią MMB Drives pozyskanie nowych klientów zainteresowanych przejściem z tradycyjnych źródeł energii na odnawialne, tak w kraju, jak i za granicą.

Wartość projektu: 1 895 430,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 755 090,00 PLNUprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało rozstrzygnięte.
Wybrany Wykonawca:
    USŁUGI BUDOWLANE
    Jan Zienowicz
    Piekło Dolne, ul. Krótka 5
    83-047 Przywidz


Przewiń
do góry