Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 02.02.01

MMB Drives sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej w wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności MMB Drives sp. z o.o. i wejście na nowe rynki zbytu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), poprzez poszerzenie oferty produktowej o mikroelektrownię wiatrową o mocy do 40 kW. Niezbędnym dla osiągnięcia celu jest budowa hali produkcyjno-magazynowej i wyposażenie jej w suwnicę.

Planowane efekty umożliwią MMB Drives pozyskanie nowych klientów zainteresowanych przejściem z tradycyjnych źródeł energii na odnawialne, tak w kraju, jak i za granicą.

Wartość projektu: 1 895 430,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 755 090,00 PLNUprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało rozstrzygnięte.
Wybrany Wykonawca:
    USŁUGI BUDOWLANE
    Jan Zienowicz
    Piekło Dolne, ul. Krótka 5
    83-047 Przywidz


Przewiń
do góry