Projekt RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01.01.01.

MMB Drives sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R nad małymi elektrowniami wiatrowymi z wysokosprawnymi przekształtnikami energii elektrycznej wraz z wdrożeniem w firmie MMB Drives sp. z o.o. zlokalizowanej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”.

Celem Projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do produkcji firmy MMB Drives sp. z o.o. małych elektrowni wiatrowych (3, 10, 40 kW) zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi i zasobnikami energii charakteryzujących się wysoką sprawnością przekształtnika (pow. 97%).

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące małych elektrowni wiatrowych o osi poziomej z przekształtnikami energii elektrycznej z wykorzystaniem tranzystorów z węglika krzemu.

Rezultatem Projektu będzie wprowadzenie do produkcji elektrowni wiatrowych o niskim stosunku nakładów inwestycyjnych do rocznej produkcji energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania i przetwarzania energii.

Wartość projektu: 2 495 171,53 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 661 801,31 PLNZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2019: Na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych: analizatora jakości zasilania, wstrząsarki mechanicznej, analizatora instalacji solarnych i pyranometru wzorcowego do pomiaru promieniowania słonecznego globalnego
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
 1. na dostawę analizatora jakości zasilania:
  PRO-ELEKTRA, ul. Dorantta 24/32, 10-699 Olsztyn, oferta wpłynęła w dn. 11.10.2019 r., cena: 15.950,00 zł netto;
 2. na dostawę wstrząsarki mechanicznej:
  BIONOVO, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, oferta wpłynęła w dn. 11.10.2019 r., cena: 7.684,20 zł. netto;
 3. na dostawę analizatora instalacji solarnych:
  Merazet S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, oferta wpłynęła w dn. 10.10.2019 r., cena: 22.490,00 zł. netto;
 4. na dostawę pyranometru wzorcowego do pomiaru promieniowania słonecznego:
  MERA sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, oferta wpłynęła w dn. 10.10.2019 r., cena: 8.312,36 zł. netto.
Pełna lista podmiotów
 1. BIONOVO,
 2. Tespol sp. z o.o.,
 3. TOMTRONIX,
 4. MERA sp. z o.o.,
 5. „ALFA-ELEKTRO” sp. z o.o.,
 6. Merazet S.A.,
 7. Pro-Elektra.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2019: Na dostawę licencji oprogramowania CFD do symulacji przepływowych i termicznych
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
 1. PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, cena oferty: 46.000,00 zł netto
Pełna lista podmiotów
 1. PROCAD SA


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019: Forma do produkcji łopat wraz z prototypem łopaty do elektrowni wiatrowej, wykonanej w technologii infuzji próżniowej.


G Composites Michał Staszewski
ul. Akacjowa 3, 89-606 Charzykowy
Data wpłynięcia oferty: 08.04.2019 r.
Cena: 63 000,00 zł netto

Pełna lista podmiotów:
 • W przetargu wziął udział tylko 1 oferent: G Composites Michał StaszewskiPrzewiń
do góry